Add your business to ZipLeaf for free!
 Vietnam Business Directory
Máy trợ thính STELLA

151 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, 700000, Vietnam

Phone: 38451910

http://trothinh.com

Email Máy trợ thính STELLA

About Máy trợ thính STELLA

Established January 2002

TRUNG T�M TRỢ TH�NH STELLA � Chúng tôi luôn hư�ng �ến mục tiêu: Giúp bạn nghe t�t hơn và tự tin hơn trong cu�c s�ng v�i những dòng máy trợ thính có công ngh� tiên tiến nhất.�

. Stella cung cấp tất cả các dòng máy trợ thính phù hợp v�i bất kỳ mức �� giảm thính lực và ngân sách của bạn chính hãng từ Mỹ - �ức - �an Mạch.
. Stella cung cấp các dòng máy siêu nh� nhưng công suất cực mạnh và âm thanh cực kỳ trung thực.
. Là trung tâm duy nhất tại Vi�t Nam có �ầy �ủ các thiết b� thính h�c tiên tiến như: máy �o thính lực �ơn âm, máy �o nhĩ lượng, máy �o �i�n âm �c tai (OAE), thiết b� ki�m tra chức n�ng v� não, máy �o �i�n thính giác thân não (ABR/ASSR)- Phương pháp �o thính lực không cần ngủ �ầu tiên tại Vi�t Nam.
. V�i ��i ngũ Thạc sỹ, bác sỹ, chuyên viên thính h�c dà y dặn kinh nghi�m sẽ là m bạn hà i lòng v�i kết quả �o thính lực chính xác và tư vấn giúp bạn dòng máy trợ thính phù hơp.
. D�ch vụ bảo trì vĩnh vi�n và không thu bất kì khoản phí nà o cho tất cả dòng máy trợ thính sau th�i gian bảo hà nh. . Th�i gian gia công máy nhanh mang �ến d�ch vụ t�t nhất cho khách hà ng.

Website: www.trothinh.com

Photo Gallery

No photos have been uploaded yet.

Location
Products & Services
Latest Articles/News

No news or articles are available right now.

Verified Company

This business listing's information is accurate and has been verified by the business owner of Máy trợ thính STELLA (HacLong).

Is this your business? Click Here     [Listing #40555]