Add your business to ZipLeaf for free!
 Vietnam Business Directory
SAP Business One cho Quản lý dự án

By Alenu IT Business Solution Ltd, Pte

04/11/2014 Sự kết hợp giữa SAP Business One và BX Project tạo thành một giải pháp tổng thể giúp quản lý hầu hết hoạt động của công ty. BX Project được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của ngành Công nghiệp Quản lý Dự án. Kết quả đạt được là một hệ thống quản lý tích hợp linh hoạt và chặt chẽ, đáp ứng các yêu cầu quản lý cụ thể của công ty.
SAP Business One cho ngành Công nghiệp Quản lý Dự án cũng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản lý cho các công ty với ngành nghề hoạt động đa dạng mà chỉ một phần hoạt động kinh doanh dựa trên thực hiện dự án. Trong thực tế, hoạt động quản lý dự án tại mỗi công ty diễn ra rất đa dạng và phong phú, SAP Business One được xây dựng để tích hợp và đáp ứng các mô hình quản lý dự án đặc thù cho mỗi ngành công nghiệp. Các chức năng quản lý dự án trong SAP Business One được xây dựng, tích hợp và tương tác chặt chẽ với từng nguồn lực của công ty.
- Lập kế hoạch dự án theo biểu đồ Gantt
- Lập kế hoạch nguồn lực thực hiện
- Kiểm soát báo giá và Kinh doanh
- Quản lý chi phí
- Kế toán và Hóa đơn
- Báo cáo thời gian thực hiện
- Mua hàng và Quản lý kho
- Quản lý tài chính
- Quản lý quan hệ khách hàng

About This Author

Alenu IT Business Solution Ltd, Pte

Alenu IT Business Solution Ltd, Pte

We do consult and deploy the SAP Business One – ERP for SMEs to help you streamline your business and increase your profit SAP Business One for Process manufacturing SAP Business One for Discrete manufacturing SAP Business One for Retail and Distribution and Trading SAP Business One …

Read More »

More Articles From This Author

SAP Business One cho Dệt may và Giày dép

SAP Business One cho Dệt may và Giày dép

04/11/2014 Thách thức trong ngành Dệt may và giày dép thường gặp phải như sau:- Stock Keeping Unit và Bill of Materials phức tạp.- Khó khăn khi phải bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của thị trường.- Dự đo&a... Read More »

SAP Business One cho Phân phối và Bán lẻ

04/11/2014 Những công ty bán lẻ thành công đều có một hệ thống quản lý tích hợp vận hành trơn tru hiệu quả. Từ các cửa hàng (POS: Point Of Sale) đến văn phòng chính, hệ thống thi hành, q... Read More »