Add your business to ZipLeaf for free!
 Vietnam Business Directory
Máy trợ thính STELLA

151 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, 700000, Vietnam

Phone: 38451910

http://trothinh.com

Email Máy trợ thính STELLA

About Máy trợ thính STELLA

Established January 2002

TRUNG T�M TRỢ TH�NH STELLA � Chúng tôi luôn hư�ng �ến mục tiêu: Giúp bạn nghe t�t hơn và tự tin hơn trong cu�c s�ng v�i những dòng máy trợ thính có công ngh� tiên tiến nhất.�

. Stella cung cấp tất cả các dòng máy trợ thính phù hợp v�i bất kỳ mức �� giảm thính lực và ngân sách của bạn chính hãng từ Mỹ - �ức - �an Mạch.
. Stella cung cấp các dòng máy siêu nh� nhưng công suất cực mạnh và âm thanh cực kỳ trung thực.
. Là trung tâm duy nhất tại Vi�t Nam có �ầy �ủ các thiết b� thính h�c tiên tiến như: máy �o thính lực �ơn âm, máy �o nhĩ lượng, máy �o �i�n âm �c tai (OAE), thiết b� ki�m tra chức n�ng v� não, máy �o �i�n thính giác thân não (ABR/ASSR)- Phương pháp �o thính lực không cần ngủ �ầu tiên tại Vi�t Nam.
. V�i ��i ngũ Thạc sỹ, bác sỹ, chuyên viên thính h�c dà y dặn kinh nghi�m sẽ là m bạn hà i lòng v�i kết quả �o thính lực chính xác và tư vấn giúp bạn dòng máy trợ thính phù hơp.
. D�ch vụ bảo trì vĩnh vi�n và không thu bất kì khoản phí nà o cho tất cả dòng máy trợ thính sau th�i gian bảo hà nh. . Th�i gian gia công máy nhanh mang �ến d�ch vụ t�t nhất cho khách hà ng.

Website: www.trothinh.com

Photo Gallery

No photos have been uploaded yet.

Location
Products & Services
Latest Articles/News

No news or articles are available right now.

Is this your business? Click Here     [Listing #40555]