Add your business to ZipLeaf for free!
 Vietnam Business Directory
Trung tâm xét nghiệm ADN huyết thống Novagen

36 Trịnh Đình Thảo, Hòa Thạnh,, Thành Phố Hồ Chí Minh, 70000, Vietnam

Phone: 088.810.9486

https://novagen.vn/

Email Trung tâm xét nghiệm ADN huyết thống Novagen

About Trung tâm xét nghiệm ADN huyết thống Novagen

Established January 2023

Trung tâm xét nghiệm NOVAGEN là đơn vị hàng đầu xét nghiệm ADN cha con, xét nghiệm huyết thống, DNA, xét nghiệm NIPT, Hội chứng Down, gen di truyền. Lấy mẫu tận nhà, phục vụ toàn quốc.

Photo Gallery

No photos have been uploaded yet.

Location
Products & Services
Latest Articles/News

No news or articles are available right now.

Is this your business? Click Here     [Listing #40770]