Add your business to ZipLeaf for free!
 Vietnam Business Directory
Tin Phu Co ., LTD

901, 3-2 Street, District 11, Ho Chi Minh , Vietnam

Phone: 093.830.2005

Fax: 083.855.4190

http://tinphuco.com

Email Tin Phu Co ., LTD

About Tin Phu Co ., LTD

Established January 1994

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tín Phú hoạt động chính yếu trong lĩnh vực mua bán hóa chất, cao su, nhựa, nguyên liệu phụ gia ngành nhựa và cao su. Ngoài ra, Công Ty chúng tôi còn nhận làm đại lý/ phấn phối tất cả các mặt hàng hóa chất.

Bột Đá:

MgCo3
TC-1015
CaCo3 TL
CaCo3 không tẩm
Cao Su Thiên Nhiên:

Cao su SVR 5
Cao su SVR 3L
Cao Su V10
Cao Su V20
Cao Su RSS
Chất Bôi Trơn:

Stearic Acid (Indo)
Stearic Acid (đỏ)
Stearic Acid (dừa)
PEG 4000
PE Wax AC 316
PE Wax AC 6A
PE Wax 600F
Chất Ổn Định:

SAK-SF07-NK
SAK-SF08-NK
Dầu ổn định AC 210EX
Dầu ổn định 1984E
Dầu ổn định MT 9001
Chất Phòng Lão:

Phòng lão TMQ
Phòng lão SP-P
Phòng lão Santol D
Phòng lão BHT
Phòng lão RD
Phòng lão 6PP
Phòng lão SPP, PVI

Chất Tạo Xốp:

K5
Unicell D600
Unicell G
AC 3000F
AC 3000EBột PVC:

PVC VN
PVC Phú Mỹ
PVC Nhão 170G
PVC Nhão KL-31
PVC 75HC
PVC VN K58


Cao Su Tổng Hợp:

Cao su SBR 1502
Cao su KNB 35L
Cao Su 1712
Cao Su 1208
Cao Su 40H
Cao Su Silicone
Cao Su Butyl 301
Cao Su 1240Chất Xúc Tác:

Xúc tiến TT
Xúc tiến TMTD
Xúc tiến TMTM
Xúc tiến DPG
Xúc tiến M (G)
Xúc tiến DM
Xúc tiến EZ
Xúc tiến TS
Xúc tiến DR
Xúc tiến MBT
Xúc tiến CBS
Xúc tiến ZDEC


Nhựa:

CPE 135
EVA 8038
EVA 7350M
PP
HDPE
LDPE
LLDPE
Chất Màu:

Titan KA 100
Titan R 902
Titan R 103
Titan 104
Titan CR 828
Titan CR 834
Nikkaflour KB
Nikkaflor SB Conc
Màu đỏ 134
Màu vàng 125
Màu xanh 178
Màu đỏ RF EX
Màu đỏ RS 152
Màu đỏ Cconc-D
Màu đỏ 6B233S
Màu vàng 10GA
Màu vàng GEX
Màu lục SG 721
Màu xanh 5380 E
53.1
233
179
5GEX

Chất Phụ Gia:

Oxit kẽm 99.7%
Oxit kẽm 99.8%
Khói đen 30L
Khó đen 40L
Khói đen N330 (OCI)
Khói đen N330 (Birla)
Khói đen N330 (Cabot)
Khói đen N660
Khói đen Raven P5
Khói trắng Silika 955
Khói trắng Tokusil (USG)
Khói trắng Tokusil 255
Dầu đậu
Dầu Paraffin LP 70
Dầu Paraffin 52 (Cereclor)
Dầu Paraffin 52 (India)
Dầu DOP
Dầu DOTP
Dầu P140
Dầu P150
Tribasic lead sulphate
Lead stearate
Bibasic lead stearate
Barium stearate
Calcium stearate
Dibasic
Zinc stearate
ZnCo3
TAZO ( DAEZO )
Bột lưu huỳnh (SAMU)
Bột lưu huỳnh (Korea)
DCP
Chất tăng dai MB 838
Chất trợ gia công PA 910
Photo Gallery

No photos have been uploaded yet.

Location
Products & Services
Latest Articles/News

No news or articles are available right now.

Is this your business? Click Here     [Listing #40496]